Gıda endüstrisi, hijyenik standartlar ve güvenlikle ilgili çok daha spesifik üretim ve bakım engellerinin üstesinden gelmek zorundadır. Artesis durum izleme çözümleri, ekipmanın kendisi üzerinde herhangi bir sensör kurulumuna ihtiyaç duymadığından hijyen ve güvenlik açısından herhangi bir sorun teşkil etmez.

Gıda işleme endüstrisinde kullanılan makineler oldukça karmaşıktır ve bağlı konveyör, kayış ve bağlantı elemanları sistemi nedeniyle bakımı zordur. Artesis’in benzersiz model tabanlı çözümü, bakım uzmanlarının, varlığın durumunu sürekli olarak izleyerek ve referans modelden sapmaları tespit ederek ekipman arızasının ne zaman meydana gelebileceğini tahmin etmesine yardımcı olur.

Şirketler, yiyecek ve içecek endüstrisindeki bakım tahminini şu amaçlarla kullanıyor:

 • Ekipman arızası nedeniyle ortaya çıkan operasyonel giderleri ve çevresel riskleri azaltmak
 • Optimum performans sağlamak ve olası hataları tespit etmek
 • Ekipman güvenilirliğini artırmak ve varlıklarının genel operasyonel ömrünü uzatmak
 • Varlık performansını optimize etmek
 • Büyüme ve sürdürülebilirliği artırmak
 • Karar verme sürecini hızlandırmak

Neden Artesis?

Üretilen yiyecek veya içeceğe bağlı olarak, işlem bir üründen diğerine farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, ilgili makineler genellikle herhangi bir yiyecek ve içecek üretim hattında aynıdır. Malzeme ve ürünleri hat boyunca hareket ettirmek için kullanılan taşıma sistemlerini izleyin ve ürün kaybolabileceği için asla durmamalarını sağlayın. Malzemelerin harmanlanması aşamasında kullanılan motorlu karıştırıcıları ve santrifüjleri izleyin. Bu aşamadaki hatalı ekipman, standartları karşılamayan kötü bir karışımla sonuçlanabilir ve bu da ürün kaybına neden olabilir. Üretim hattında ekstrüderleri çalıştıran motorları ve dişli kutularını izleyin. Ürüne bağlı olarak ekstrüderler sürecin kalbi olabilir. Üretim süreci için gerekli malzemeleri, karıştırıcıları ve diğer malzemeleri veya ürünleri sağlayan besleyicileri izleyin. Hatalı bir besleyici, tüm üretim hattının durdurulmasının nedeni olabilir. Gördüğünüz gibi, düzgün çalışmasını sağlamak için neredeyse tüm motorlu ekipmanlar Artesis teknolojisi ile izlenebilir.

Herhangi bir üretim hattında servis ekipmanına ihtiyaç vardır. Bu, sanitasyon ve kalite standartları nedeniyle özellikle yiyecek ve içecek endüstrisinde daha önemlidir. Su, temiz hava ve basınçlı hava, bir yiyecek ve içecek üretim hattına verilmesi gereken en yaygın hizmetler arasındadır. Proses için gereken suyun uygun şekilde sağlandığından emin olmak için besleme su pompalarını izleyin. Tüm temizlik faaliyetlerinin düzgün bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak için temizleme suyu pompalarını izleyin. Tüm pnömatik cihazların düzgün çalışmasını sağlamak ve olası hava kaybından kaynaklanan yük dalgalanmalarını tespit etmek için hava kompresörlerini izleyin. Tesislerin havalandırmasının gerekli standartları karşıladığından emin olmak için temiz hava besleme fanlarını ve egzoz fanlarını izleyin. Isıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılan motorlu ekipmanı, proses için veya çevreyi kontrol etmek için kullanılıp kullanılmadıklarını izleyin. Yine Artesis teknolojisi, mekanik veya elektriksel sorunları zamanında tespit etmek için kritik ekipmanların izlenmesine izin verir.

  X
  X

   Case Study: Hamestring - Identifying Root Cause