Çimento üretim tesisindeki ekipmanlar maksimum verimlilik için 7 gün 24 saat çalışır. Çimento üretiminin herhangi bir başarısızlığı, üretiminde gecikmeye neden olur ve çok büyük bir ham madde israfına neden olabilir.

    X
    X

      Case Study: Hamestring - Identifying Root Cause